Vroedvrouwen rond de keukentafel, 22 nov 2019, Antwerpen

Vroedvrouwen verbinden en sterken door kennis en ervaring met mekaar uit te wisselen. Dit is een initiatief van Lieve Huybrechts en Lava nodigt haar met veel plezier uit naar Antwerpen.

 

Visie:

  • vrouw en gezin in het middelpunt
  • autonome vroedvrouw
  • vertrekken vanuit fysiologie
  • human rights in childbirth

 

Doel:

  • vroedvrouwen sterker maken door kennis
  • vroedvrouwen in verbinding brengen met elkaar
  • vrouwen en hun gezin versterken door krachtige vroedvrouwen

 

Praktisch:

22 november 2019

10u00-14u00

Prijs: 30 euro . BE30 1431 0110 3811

Locatie: Lava, Meerlenhoflaan 89, 2660 Antwerpen/Hoboken

De bijeenkomst gaat door bij minstens 7, max 10 deelnemers.

 

Agenda:

Deze wordt opgemaakt aan de hand van de op voorhand verzamelde onderwerpen ie de deelnemers graag inbrengen. We kunnen een lijst maken en eventueel opvolg bijeenkomsten plannen. Het moeten niet allemaal verloskundige onderwerpen zijn, het mag gaan over alleswat past bij de visie. Het is niet zo dat Lieve de wijsheid in pacht heeft, maar ze wil samen met jullie zoeken naar wegen om verder te groeien naar de vroedvrouw die jullie willen zijn, ieder met haar eigen sterkte en interesses, maar met een gemeenschappelijk doel: fijne vroedvrouwenzorg te verlenen.

 

Nazorg:

Lieve wil zich engageren om moeilijke artikels/research die onze zoektocht naar antwoorden onderbouwen met jullie te bespreken en een samenvatting te vertalen.

Nadien is ze heel aanspreekbaar voor vragen of een begeleidingssgesprek.

 

Doelgroep:

Vroedvrouwen, doula's, ...

 

Inschrijven:

Stuur een mail naar Ines Rothmann (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) en vermeld ook de onderwerpen die jij graag zou willen bespreken. Aan de hand van de verschillende inzendingen bekijken we hoe we deze onderwerpen best aan bod kunnen laten komen. Je bent ingeschreven vanzodra je het cursusgeld van 30 euro hebt overgeschreven naar rekening BE30 1431 0110 3811. De bijeenkomst gaat door bij minstens 7, max 10 deelnemers.

 

Getuigenissen:

van "Vroedvrouwen rond de keukentafels" die reeds in Gent plaatsvonden:

"Ik denk dat ik zowel voor mezelf als voor de collega’s mag zeggen dat we er ook erg van genoten hebben. Kunnen terugvallen op jou, met je ruime ervaring en inzichten, hebben ons veel deugd gedaan. Ook het kunnen delen van onzekerheden en luisteren naar elkaar, voelde heel aangenaam en veilig. Het is als een soort ankerpunt of een aanlegsteiger waar we met onze bootjes eens terecht kunnen. Het heeft mijn horizon opnieuw doen verbreden. Leuk ook te weten dat we je steeds kunnen bereiken om dingen te bespreken. Voelt heel fijn!"

 

Bio Lieve Huybrechts

 

lieve huybrechts

 

Lieve Huybrechts heeft 40 jaar ervaring als vroedvrouw, eerst in het ziekenhuis, daarna inLieve Huybrechts heeft 40 jaar ervaring als vroedvrouw, eerst in het ziekenhuis, daarna inde thuiszorg. 20 jaar geleden richtte zij het Geboorte-Informatiecentrum in Geel op, wat zijnu nog runt samen met 3 fijne collega’s. Zij heeft een rijke ervaring als vroedvrouw, alsvrouw, moeder en grootmoeder.Van daaruit wil zij haar kennis en inzichten delen met collega vroedvrouwen en met allemensen die geboortezorg verlenen.Haar interesse gaat uit naar wetenschappelijkeachtergrond van vele routine handelingen tijdens zwangerschap en geboorte. Hoe gaan wehiermee om, hoe kunnen we iets veranderen waardoor vrouwen meer ruimte en rechtenkrijgen in hun vruchtbare tijd.Haar kracht ligt in het luisteren naar de diepere behoeften die leven bij ouders,vroedvrouwen, doula’s en ieder die te maken krijgt met geboorte. Hierdoor kunnen we onzezorg verfijnen en afstemmen op wat er werkelijk leeft. We kunnen leren dat goede zelfzorgbasis is van goede zorg.